2024-03-20

SM i Mathantverk

Banner med texten Svenska mästerskapet i Mathantverk

SM I MATHANTVERK 2024 AVGÖRS I VÄXJÖ

Den 19–20 september i Växjö avgörs årets SM i Mathantverk. Tävlingen arrangeras av Eldrimner, som är nationellt resurscentrum för mathantverk. När det gäller årets tävling samarbetar Eldrimner med Växjö & Co, ett kommunalt bolag som verkar för att stärka besöksnäringen i Växjö.

För tio år sedan, 2014, hölls SM i Mathantverk i Växjö senast och 2024 har Eldrimner beslutat att det är dags igen, även om flera andra regioner i Sverige också har uttryckt sitt intresse för att vara värdort för tävlingen.

Tävlingen är ett tillfälle för producenterna att dels mötas och utbyta erfarenheter, dels att förfina sina produkter och få ut dem på nya marknader. De här företagen behövs, mathantverket är en bransch som är helt central för att vi ska ha en stark och tålig livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Aleksandra Ahlgren, som arbetar på Eldrimner och är tävlingsledare för SM i Mathantverk.

 

Tävlingen anordnas i samband med MAT2024 – en mötesplats för producenter och besökare med fokus på närproducerad mat och hållbara måltider. Genom åren har evenemanget utvecklats och innehåller idag en matmarknad och kunskapsdagar i centrala Växjö samt en regional matrunda. 

Vi ser fram emot att välkomna tävlingen och landets mathantverkare till Växjö. Här har intresset för mat växt sig stort tack vare föregångare inom restaurangbranschen, modiga producenter och årliga MAT. Genom SM i Mathantverk stärker vi Matstaden Växjö och får möjlighet att lyfta hållbar livsmedelsförsörjning på ett spännande sätt! Vi ser fram emot att ta del av intressanta produkter, stifta bekantskap med många mathantverksföretag och tillsammans sprida kunskap om dess betydelse, säger Frida Göransson, projektledare på Växjö & Co.  

 

Tävlingen är ett så kallat öppet SM vilket innebär att mathantverksföretag från hela Norden kan tävla med sina produkter. Runt 500 bidrag från mathantverksföretag i hela landet brukar delta i SM i Mathantverk. De bedöms av kunniga och intresserade jurygrupper i ungefär 50 olika klasser indelade i kategorierna mejeri, bageri, charkuteri, hantverksdryck, fiskförädling samt bär-, frukt- och grönsaksförädling. Anmälan till tävlingen öppnar i början av sommaren. Information publiceras löpande på eldrimner.com.

 

För mer information kontakta:

Aleksandra Ahlgren, tävlingsledare, Eldrimner: 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com  

Frida Göransson, projektledare, Växjö & Co, 0470-73 32 63, frida@vaxjo-co.se   


SM i Mathantverk är en produkttävling öppen för mathantverksproducenter från Sverige och övriga Norden. Arrangör för tävlingen är Eldrimner som anordnat tävlingen årligen sedan 1996. Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathantverkare i sin produktutveckling samt att öka kännedomen om och efterfrågan på mathantverk. Tävlingsbidragen bedöms av en jury bestående av såväl lekmän som experter inom respektive kategori.

 

Eldrimner är nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimner förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Eldrimner hjälper företagare genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska stärkas. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.

 

Mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror och i liten skala. Detta ger produkter utan onödiga tillsatser och som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människohanden är närvarande genom hela produktionskedjan. Mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av idag.

Relaterade nyheter