2017-03-01

Hotellbeläggningen i Växjö ökade med 17 000 rum

Under 2016 uppgick antalet uthyrda rum i Växjö kommun till 198 651 stycken. Det är den i särklass högsta siffran för Växjö och en ökning med drygt 17 000 rum från 2015.

Totala logiintäkter ökade med 19,4 miljoner

Under 2016 uppgick beläggningen i Växjö kommun till 53,9 %. Det innebär att 2016 blir det första året där beläggningen överstiger 50 %*.

De totala logiintäkterna i kommunen ökade med 13,6 % mellan åren vilket innebär en ökning med 19,4 miljoner kronor exklusive moms.

– Vi är mycket nöjda med utvecklingen i Växjö och 2016 års hotellbeläggning. Framförallt ser vi en markant ökning under sommarmånaderna. Vi konstaterar också att de gemensamma satsningar som gjorts på evenemangssidan, bland annat genom bildandet av Växjö & Co nu bär frukt säger Göran Ivarsson, hotelldirektör på Quality Hotel Royal Corner.

Antalet uthyrda rum, Växjö kommun 2016:

Januari: 12 950

Februari: 14 269

Mars: 14 464

April: 16 977

Maj: 17 186

Juni: 15 936

Juli: 17 061

Augusti: 18 921

September: 17 366

Oktober: 18 980

November: 21 547

December: 12 994

 

Antalet uthyrda rum, Växjö kommun:

2016: 198 651

2015: 181 113

2014: 176 055

Statistik från Statistiska centralbyrån, 2016.

 

*statistik har förts från 1994–2016.

 

För mer information;

Göran Ivarsson, Quality Hotel Royal Corner, 0470-70 10 00

Peter Knutsson, Växjö & Co, 0470-73 32 61

Relaterade nyheter