Staden där människor möts

I en liten stad blir människan stor, kanske är det därför så många trivs i Växjö.

Staden där människor möts

I en liten stad blir människan stor, kanske är det därför som så många trivs i Växjö. Vi är stolta över vår mångkulturella, ungdomliga och framåtsträvande stad. Växjö är en mötesstad framför andra. Oavsett om det gäller en EU-konferens med internationella deltagare eller det lilla företagets personalträff. Växjö Konserthus är en av Sveriges bästa konferensarenor för upp till 800 personer, och det finns mängder med andra konferensmöjligheter i och runt staden.

Nya sätt att mötas

Pandemin har påverkat hur vi träffas och digitala möten har ökat det senaste året. Ett bra och effektivt alternativ är hybridmöte där man kombinerar fysiskt deltagande med virtuella delar som möjliggör att deltagare kan vara med på distans. 

Att ersätta fysiska möten kan vara svårt. Växjö erbjuder även flera möjligheter att träffas säkert i både små och stora grupper. Hotell och konferensanläggningar har luftiga, anpassade mötesrum. Vill man vara utomhus är naturen ständigt närvarande. Vad sägs om ett walk and talk runt Växjösjön?

Läs mer här

Nya sätt att mötas

Låt ute bli det nya inne

Kombinera frisk luft, natur och möten. Vad sägs om att utmana kollegorna på kubb och grilla i Bokhultet? Kanske ta en stadsvandring och lära sig något nytt om sin hemstad. Många restauranger har också take away och utkörning om man vill börja konferensen med en gemensam lunch utomhus. I Växjö finns det gott om utomhusaktiviteter att välja mellan för både konferens och möten.

Läs mer här

Låt ute bli det nya inne

Technical Visits

Växjö är en populär stad att besöka för så kallade Technical Visits, framförallt på miljöområdet. Besökarna kommer från hela världen, men främst från Kina, Japan, USA, Frankrike och Kanada. Självklart är också svenska kommuner flitiga miljöbesökare i Växjö. Besökarna vill oftast titta mer på och lära sig mer om bioenergiproduktion (el, fjärrvärme och fjärrkyla), energieffektiva hus, passivhus och avloppsreningsverk med biogasproduktion.

Läs mer här

Technical Visits