Sagt om oss

Att samarbeta med oss kan innebära olika saker. Ibland finns vi endast med initialt inför ett evenemang eller möte, vid andra tillfällen samordnar vi kontakten mellan en arrangör och en lokal förening, i vissa fall ansvarar vi för all konferensadministration och i större nationella eller internationella evenemang är vi projektledare tillsammans med en arrangör – från start till mål.

Här kan du ta del av vad några av våra samarbetspartners säger om oss. Vill du också arrangera ett möte eller evenemang i Växjö? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

KARL-JOHAN PAULSSON

Projektledare SVT

”Under december 2023 genomförde vi från SVT och Sveriges Radio insamlingsarrangemanget Musikhjälpen i Växjö. Arrangemanget blev lyckat och hela stan bidrog på alla tänkbara vis under den 144 timmar långa direktsändningen från Stortorget. Detta hade inte varit möjligt utan det nära och fina samarbetet vi under lång tid hade med gänget på Växjö & Co. En proffsig och organiserad väg in till värdstaden och absolut en starkt bidragande faktor till att närmare 60 miljoner kronor samlades in till Radiohjälpen”.

KARL-JOHAN PAULSSON

TAGE GUMAELIUS

VD SIGYS EDUCATION Ltd

 ”Det finns ett stort antal utmärkta konferenslokaler runt om i Sverige och många städer konkurrerar om att locka till sig konferenser i olika former. Vi i SIGYS har i allt större utsträckning börjat förlägga våra konferenser till Växjö. Anledningen till detta är den utmärkta service och det vänliga bemötande som vi får från Växjö & Co. Jag kan lugnt påstå att utan detta samarbete hade vi inte lagt våra konferenser i Växjö i nuvarande omfattning. Vi vet att vi kan lita på Växjö & Co och känner oss helt trygga med dem.”

TAGE GUMAELIUS

MONICA SANDBERG

Styrelseledamot, Växjö Vipers

”Växjö Vipers är väldigt glada att få samarbeta med Växjö & Co i de stora arrangemang som både svenska och internationella innebandyförbundet anförtror oss med. I det teamwork som uppstår mellan klubbens representanter och de oerhört kompetenta och hjälpsamma medarbetare Växjö & Co har, får vi proffsighet rakt igenom; från ansökningsstadie till genomförande. Allt för Växjös bästa!

MONICA SANDBERG

Helen Bäckstedt

Platschef Elite Hotels & Växjö Konserthus

”Växjö & Co är ett mycket lyckat exempel på att samverkan mellan näringsliv och det offentliga lönar sig. Sedan bolagets tillkomst har Växjö utvecklats till att bli en stark mötes- och evenemangsdestination där hotellbeläggningen har ökat i högre takt än det svenska genomsnittet. Den satsning som har gjorts på konferenser, kongresser och evenemang ser vi inom Elite Hotels och Växjö Konserthus som en av de viktigare faktorerna som ligger bakom de senaste årens positiva utveckling i våra verksamheter. Vår gemensamma ambition nu är att säkra upp resurser så att det samverkande arbetet kan garanteras även i framtiden. Detta ser vi som en absolut nödvändighet för att utvecklingen fortsatt ska vara positiv för hela vår näring.”

Helen Bäckstedt