Sagt om oss

Sagt om oss

Det här säger några av våra samarbetspartners om oss. Vill du också arrangera ett möte eller evenemang i Växjö? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Stefan Angeskog

Klubbchef Växjö Vipers

”Vi i Växjö Vipers är oerhört tacksamma och stolta över att få samarbeta med en så proffsig aktör som Växjö & Co. Vi har genom åren genomfört en hel rad med stora internationella- och nationella arrangemang (U19 VM, Eurofloorball Tour, SM-slut- spel för juniorer mm). Utan samarbetet med Växjö & Co hade detta varit omöjligt för Växjö Vipers att genomföra och vi ser fram emot kommande evenemang som sätter Växjö på kartan.”

Stefan Angeskog

Tage Gumaelius

VD SIGYS EDUCATION Ltd

 ”Det finns ett stort antal utmärkta konferenslokaler runt om i Sverige och många städer konkurrerar om att locka till sig konferenser i olika former. Vi i SIGYS har i allt större utsträckning börjat förlägga våra konferenser till Växjö. Anledningen till detta är den utmärkta service och det vänliga bemötande som vi får från Växjö & Co. Jag kan lugnt påstå att utan detta samarbete hade vi inte lagt våra konferenser i Växjö i nuvarande omfattning. Vi vet att vi kan lita på Växjö & Co och känner oss helt trygga med dem.”

Tage Gumaelius

Oskar Wijk

VD AB Destination Småland

”Växjö & Co har under lång tid arbetat strategiskt och målmedvetet med att attrahera möten och evenemang till Växjö. Vi ser flera positiva synergier till vår verksamhet med fokus på besöksnäringen i hela Kronoberg. Förutsättningarna för att få konferens- eller mötesdeltagarna att stanna eller komma tillbaka för att uppleva mer än bara Växjö är ett kontinuerligt samarbete mellan oss och Växjö & Co.”

Oskar Wijk

Helen Bäckstedt

Platschef Elite Hotels & Växjö Konserthus

”Växjö & Co är ett mycket lyckat exempel på att samverkan mellan näringsliv och det offentliga lönar sig. Sedan bolagets tillkomst har Växjö utvecklats till att bli en stark mötes- och evenemangsdestination där hotellbeläggningen har ökat i högre takt än det svenska genomsnittet. Den satsning som har gjorts på konferenser, kongresser och evenemang ser vi inom Elite Hotels och Växjö Konserthus som en av de viktigare faktorerna som ligger bakom de senaste årens positiva utveckling i våra verksamheter. Vår gemensamma ambition nu är att säkra upp resurser så att det samverkande arbetet kan garanteras även i framtiden. Detta ser vi som en absolut nödvändighet för att utvecklingen fortsatt ska vara positiv för hela vår näring.”

Helen Bäckstedt