2020-12-22

Ny studie visar att evenemangen är saknade

Hur viktiga är evenemangen för en plats? Vilka effekter får det när det inte finns några? I år ställdes nästan alla evenemang in på grund av coronapandemin. Det blev ett bra tillfälle att börja undersöka evenemangens betydelse. Under perioden 2020-2022 genomför Linnéuniversitetet, i samarbete med tretton destinationer runt om i landet, en treårig studie.

Initiativet till studien togs av Destination Kalmar, när det stod klart att coronapandemin skulle stoppa nästan alla årets evenemang. Flera andra städer valde att ansluta sig till studien, som i sommar och höst har genomförts i Kalmar, Borås, Jönköping, Halmstad, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Norrköping, Nyköping, Oskarshamn, Södertälje, Umeå och Växjö. Studien är uppdelad i sex delar och undersöker allt från ekonomiska effekter till vad evenemangen betyder för att invånarna ska trivas och känna stolthet över sin plats. Data har samlats in via enkäter, intervjuer och statistik. Invånare, besökare och näringsidkare i de 13 destinationerna har medverkat.

 

Undersökningen leds av Hans Wessblad, turismforskare och lärare vid Linnéuniversitetet. Han berättar att resultatet från 2020 blir en viktig grund att jämföra kommande, mer evenemangsrika år med. 

– Det är oerhört glädjande att så många destinationer valde att involvera sig i studien. Det gör att vi har en bred databas från ett första år, en period med knappt några evenemang alls. Vi har gemensamt tagit vara på en unik situation att mäta effekter av evenemang i framtiden, säger Hans Wessblad.

– Växjö är historiskt en stark evenemangsstad. Evenemang är en viktig reseanledning och vi vet att de innebär stora intäkter till näringslivet. Samtidigt genererar flertalet evenemang en stolthet för stadens invånare. Det kändes självklart från Växjös sida att haka på effektmätningen om vad det egentligen betyder för en plats när evenemangen uteblir, säger Maria Lexert, projektledare Växjö & Co.

 

Stor betydelse för näringslivet

Studien visar att evenemangen har stor betydelse, både för näringslivet och för människorna som bor på platsen. Flera näringsidkare berättar att evenemangen spelar stor roll för deras verksamhet. Hela 55 procent uppger att de anpassar sin verksamhet efter evenemangen och 47 procent menar att de uteblivna evenemangen har påverkat deras verksamhet mycket eller väldigt mycket.

Restriktionerna har naturligtvis slagit extra hårt mot evenemangsarrangörerna, som i genomsnitt har minskat sin omsättning med 63 procent.

– Arrangörerna har i vår undersökning hittills visat prov på en stark överlevnadsförmåga genom att ställa om sin verksamhet. Detta vittnar även resultatet om, där 78 procent av de tillfrågade arrangörerna har lyckats behålla all sin personal. Det bådar gott för återhämtningsförmågan när det blir möjligt att genomföra större evenemang igen, säger Hans Wessblad.

 

Evenemangen engagerar

Resultaten från undersökningen som har genomförts i Växjö visar att evenemangen är mycket saknade, inte minst bland invånarna. Många av de tillfrågade Växjöborna säger att de skulle uppskatta ännu fler evenemang i Växjö när pandemirestriktionerna är över. 26 procent skulle vilja ha fler idrottsevenemang, 24 procent skulle uppskatta fler musikevenemang och 13 procent önskar fler matevenemang.

 

Fakta om undersökningen

Studien har genomförts i 13 destinationer runt om i landet och fokuserar på olika så kallade samhällskapital i form av social, humant, kulturellt, finansiellt och politiskt kapital. De som har svarat på undersökningen är besökare, invånare, näringsidkare inom besöksnäringen, evenemangsarrangörer och -producenter, föreningslivet samt även personer ur det lokalpolitiska styret. Sammanlagt har 3 892 besökare, 4 060 invånare och 592 näringsidkare medverkat.

Undersökningen är ett samarbete mellan de 13 destinationerna som deltar och Linnéuniversitetet, med stöd av Region Kalmar län och Kalmar kommun.

 

För mer information, kontakta:

Maria Lexert, Växjö & Co AB

Tel 0470-733262, e-post: maria@vaxjo-co.se

 

Hans Wessblad, Linnéuniversitetet,

E-post: hans.wessblad@lnu.se, (tel: 070-304 66 40)

 

Relaterade nyheter