2021-09-09

Växjö & Co är nu en del av Växjö kommun

Växjö & Co har nu blivit en del av Växjö kommuns verksamhet och ett tillskott till kommunens ambition att kraftsamla runt destinationsutveckling. Syftet med förvärvet är att skapa ett långsiktigt samarbete runt evenemangs- och destinationsområdet samt tydliggöra samarbetsformen som tidigare lyfts av Konkurrensverket.

Evenemangs- och destinationsutveckling är av stor betydelse för Växjö kommuns näringsliv och profilering både nationellt och internationellt. Växjö & Co AB har i det arbetet uppgiften att stärka denna profil genom att lyfta Växjö kommun som en attraktiv plats för evenemang, men även genom att belysa destinations- och besöksnäringsstrategin.

– Växjö & Co har under många år bidragit till att sätta Växjö på kartan och medverka till att uppfylla Växjö kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara attraktiv att leva, bo och verka i för människor och näringsliv. I pandemins spår är det viktigt att både näringsliv och kommunen kraftsamlar så att besöksnäringen åter kan växa och jobben bli fler, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Att bli ett kommunägt bolag ger oss bättre och större möjligheter att arbeta långsiktigt och hållbart för att öka Växjös attraktivitet, säger Sara Almkvist, vd Växjö & Co AB. Att få en ny ägare samtidigt som vi lever i en pandemi där besöksnäringen har dragit ett mycket tungt lass, gör att vi får en ordentlig nystart. Vi ser hoppfullt på framtidens evenemangs- och destinationsutveckling och längtar efter att Växjö återigen ska bubbla av aktiviteter för både besökare och kommuninvånare.

– Genom förvärvet av Växjö & Co AB skapar vi bättre förutsättningar för ett starkt och hållbart arbete samtidigt som vi löser den problematik och ursprungskritik vi fått från konkurrensverket, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

För frågor och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Sara Almkvist, vd Växjö & Co AB, 070-282 66 37
Fredrik Lindblad, näringslivschef, 070-817 34 06

Relaterade nyheter