2017-10-23

16 länder deltar i konferens i Växjö

24-27 oktober pågår UBC:s (Union of Baltic Cities) XIV generalkonferens i Växjö. Cirka 300 deltagare från 16 länder deltar, de flesta är tjänstemän och politiker från medlemsstäderna, men även representanter från EU i Bryssel och andra aktörer som verkar i östersjöregionen. 60 ungdomar från olika länder deltar också.

 

Några höjdpunkter i programmet (seminarier och workshops hålls i Växjö Konserthus):

25 oktober 09.30-12.30: Workshop kring olika typer av samverkan runt FN:s 17 mål för hållbar utveckling – Agenda2030.

24 oktober 15.30–18.00 + 26 oktober 14-16: Workshops kring ungdomarnas betydelse för framtida ledarskap.

24 oktober 15.30–18.00: Växjö kommun håller workshop där specialiserade tjänstepersoner från Växjö kommun delar med sig av erfarenheter med kollegor från regionen.

27 oktober 09.00-12.00 (deltagarna träffas utanför Konserthuset):

  • Studiebesök där deltagarna får chansen att ta del av Växjös goda exempel inom olika områden.
  • Informativ promenad runt Växjösjön, där olika experter lyfter fram intressanta områden inom miljö och kultur.
  • Besök på kraftvärmeverket Sandviksverket i Växjö.
  • Besök i trästaden Växjö – olika byggprojekt där man byggt i trä visas upp.

 

Läs mer här: UBC

Relaterade nyheter