2022-01-25

Växjökonferensen arrangeras för 34:e året i rad

Den årligt återkommande skolutvecklingskonferensen är en nationell mötesplats för samtal om aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor. Växjökonferensen lockar deltagare från stora delar av landet. Drygt 220 är anmälda till årets konferens som nu har ställt om till det digitala formatet och sänds från Linnéuniversitetet den 26-27 januari. Årets tema är Samhälle och skola i förändring – att utbilda för framtiden.
 
 
Den 26-27 januari 2022 ska Växjökonferensen genomföras för 34:e året i rad. Det gör den till en av landets äldsta utbildningskonferenser. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola. Utbildning är en nyckel för att kunna hantera de utmaningar vi ständigt ställs inför när samhället förändras. 
 
Konferensen riktar sig till utbildningspolitiker, tjänstepersoner, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

 

 
Nu är det dags för vår nationella utbildningskonferens som varje år arrangeras i Växjö. Även detta år har vi fått ställa om till digitalt, men vi är glada att konferensen ändå kan genomföras och ser fram emot två spännande dagar. Varje år försöker vi fånga upp ett aktuellt tema i skoldebatten. Växjökonferensen 2022 belyser både praktiska och idémässiga aspekter av hållbar utbildning och bjuder på flera intressanta föreläsningar, säger Stefan Särnholm Ericsson, utvecklingsledare Regionalt utvecklingscentrum, Linnéuniversitetet.

 
Under konferensen föreläser bland andra Ulrik Hoffman – VD Ungdomsbarometern, Elza Dunkels – docent i pedagogiskt arbete, Gabriel Heller Sahlgren – forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och London School och economics, Per Naroskin – psykolog, författare och radiopratare, Mikael Kalmenstam – rektor, föreläsare och coach.
Moderator för konferensen är Ellinor Persson som började sin karriär inom TV i Växjö och nu har över tusen radio- och TV sändningar bakom sig.
 
Fullständigt program: vaxjokonferensen.se

 

Relaterade nyheter