2016-05-11

Konferens för Cityfarming under MAT2016

Den 14-18 september 2016 kommer deltagare från ett tiotal länder till Växjö för att lära sig mer om ”City Farms”, stadsodling och djurhållning i staden. På programmet står allt ifrån besök på 4H-gårdar och integrationsprojekt till stadsodlingsfestival och workshopar med urbana odlare.

 
EFCF – European Federation of City Farms – är ett europeiskt nätverk av stadsgårdar som arbetar för hållbar utveckling och ger barn och vuxna möjlighet att komma i kontakt med djur, natur, miljö och varandra. Varje år hålls en konferens där ideella och anställda, från 4H-gårdar och City Farms i hela Europa utbyter erfarenheter och inspireras av varandra. År 2016 är Sverige arrangör för konferensen och har valt att förlägga den i Växjö. Sveriges 4H tillsammans med Studiefrämjandet står för arrangemanget i samarbete med Växjö stad.

 

Konferensdeltagarna kommer att få ta del av två andra stora arrangemang som äger rum samtidigt i Växjö nämligen Stadsodlingfestivalen i Ekobacken och MAT2016.

Det känns spännande att man förlägger denna konferens till Växjö. Det blir därmed ytterligare ett internationellt evenemang i samband med MAT2016 och vi kommer att visa upp både stadsodling, nya företag inom mathantverk och den höga gastronomiska nivån i Matlandethuvudstaden, säger Thomas Karlsson, näringslivschef Växjö kommun.

 

Läs mer och se program: EFCF

Relaterade nyheter