SM i Mathantverk 2024 avgörs i Växjö!

I vår region är intresset för mat stort, mycket tack vare föregångare inom restaurangbranschen, modiga producenter och årliga MAT. SM i Mathantverk kommer att avgöras i samband med nämnda MAT och ger ytterligare en dimension och nationell prägel till evenemanget. 

Förutom en spännande tävling är det också en möjlighet att ta del av intressanta produkter och stifta bekantskap med många mathantverksföretag. Men det är också ett sätt att sprida kunskap om mathantverk och dess betydelse för en stark och tålig livsmedelsförsörjning i Sverige. 

Tävlingen arrangeras av Eldrimner, som är ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Varje år deltar ungefär 500 bidrag inom ett femtiotal klasser som i sin tur är indelade i kategorierna:

  • mejeri
  • bageri
  • charkuteri
  • hantverksdryck
  • fiskförädling
  • bär-, frukt- och grönsaksförädling.

Tävlingen är ett öppet SM, vilket innebär att alla mathantverksföretag i Norden kan tävla med sina produkter. Anmälan till tävlingen öppnar i början av sommaren på Eldrimners webbplats.

Ta gärna del av Eldrimners pressmeddelande från den 20 mars.