SM i Mathantverk 2024

I vår region är intresset för mat stort, mycket tack vare föregångare inom restaurangbranschen, modiga producenter och årliga MAT. SM i Mathantverk kommer att avgöras i samband med nämnda MAT och ger ytterligare en dimension och nationell prägel till evenemanget. 

Förutom en spännande tävling är det också en möjlighet att ta del av intressanta produkter och stifta bekantskap med många mathantverksföretag. Det är också ett sätt att sprida kunskap om mathantverk och dess betydelse för en stark och tålig livsmedelsförsörjning i Sverige. 

Tävlingen arrangeras av Eldrimner, som är ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Varje år deltar ungefär 500 bidrag inom ett femtiotal klasser som i sin tur är indelade i kategorierna:

  • mejeri
  • bageri
  • charkuteri
  • hantverksdryck
  • fiskförädling
  • bär-, frukt- och grönsaksförädling.

Ta gärna del av Eldrimners pressmeddelande från den 20 mars.

Anmälan

Tävlingen är ett öppet SM, vilket innebär att alla mathantverksföretag i Norden kan tävla med sina produkter. Anmäl dig och ditt företag via Eldrimners webbplats senast den 15 augusti.

För dig som deltar i tävlingen finns möjlighet att delta på gemensamma luncher hos några av Växjös pärlor tillika sanna mathantverkare samt att vara en del av MAT2024. Ta gärna del av programmet i Växjö.