Årets tema i Musikhjälpen 2023

Årets tema i Musikhjälpen lyfter den värsta hungerkrisen i modern tid. Den pågår nu och drabbar 700 miljoner människor runt om i världen. 40 miljoner lever på gränsen till svält.

Bidrag till Musikhjälpen 2023 kommer att gå till att förbättra livssituationen för människor som drabbas. Det kan handla om akuta insatser för att rädda liv, till exempel matpaket, näringsbehandlingar, rent vatten och sanitet. Pengar kan också gå till att stötta långsiktig förändring.

Radiohjälpen fördelar alla pengar som samlas in till Musikhjälpen 2023.

→ Läs pressmeddelandet från Sveriges Radio.