Technical visits - Studiebesök i Europas Grönaste stad

Växjö är en populär stad att besöka för så kallade Technical Visits, framförallt på miljöområdet. Besökarna kommer från hela världen, men främst från Kina, Japan, USA, Frankrike och Kanada. Självklart är också svenska kommuner flitiga miljöbesökare i Växjö. Besökarna vill oftast titta mer på och lära sig mer om bioenergiproduktion (el, fjärrvärme och fjärrkyla), energieffektiva hus, passivhus och avloppsreningsverk med biogasproduktion.

Om din organisation är intresserad av göra ett studiebesök i Växjö, kontakta Växjö kommun så hjälper de dig att planera och organisera studiebesöket -> Technical Visits

Vi på Växjö & Co hjälper gärna till med bokning av kringarrangemang som boende, restaurangbesök och aktiviteter av olika slag om så önskas.

EUROPAS GRÖNASTE STAD

Växjö som Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid. Ambitionen är att vara en grön plats som präglas av ett innovativt och brett miljöarbete, stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för framtiden. De senaste åren har Växjö vunnit flera internationella priser för sitt miljöarbete. En av anledningarna är att vi fram till 2010 har minskat de fossila koldioxidutsläppen med mer än 40 % per person. Internationell media har gett Växjö epitetet Europas Grönaste Stad, och sedan hösten 2007 har hundratals internationella artiklar skrivits om oss.