Technical visits

Studiebesök i Växjö.

Technical visits

Växjö är en populär stad att besöka för så kallade Technical Visits, framförallt på miljöområdet. Besökarna kommer från hela världen, men främst från Kina, Japan, USA, Frankrike och Kanada. Självklart är också svenska kommuner flitiga miljöbesökare i Växjö. Besökarna vill oftast titta mer på och lära sig mer om bioenergiproduktion (el, fjärrvärme och fjärrkyla), energieffektiva hus, passivhus och avloppsreningsverk med biogasproduktion.

Växjö fick ta emot EU-kommissionens miljöpris European Green Leaf Award 2018. Miljöpriset går till en stad med 20 000 till 100 000 invånare och som arbetar målmedvetet för en bättre miljö, skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågorna.

Om din organisation är intresserad av göra ett studiebesök i Växjö, kontakta Växjö kommun så hjälper de dig att planera och organisera studiebesöket -> Technical Visits

Vi på Växjö & Co hjälper gärna till med bokning av kringarrangemang som boende, restaurangbesök och aktiviteter av olika slag om så önskas.