Partnerskap - satsa på Växjö!

Samverkan för utveckling är a och o. Ju fler vi blir som satsar tillsammans, desto mer kan vi göra skillnad.

Partnerskap - Satsa på Växjö!

Som partner till Växjö & Co blir du del av ett nätverk med möjlighet att knyta kontakter med andra företag i Växjöregionen.

Om oss – vad gör Växjö & Co?

Ditt partnerskap bidrar till att utveckla, profilera och marknadsföra Växjö. Genom åren har vi sett ett gott resultat av vårt gemensamma engagemang: Växjö syns, turismen växer och vi har utvecklat ett både starkt och brett mötes- och evenemangsutbud. Vi ska arbeta för att göra Växjö ännu mer attraktivt som besöksmål och för att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo och verka i. De satsningar som våra partnerföretag är med och finansierar skapar på sikt nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter och lockar till sig kompetens. Tillsammans skapar vi en attraktiv stad där människor trivs och vill spendera både sin tid och sina pengar. Växjö ska vara staden där allting händer.

Samverkan för utveckling är a och o. Ju fler vi blir som satsar tillsammans, desto mer kan vi göra skillnad.

Vi behöver fler Växjö-ambassadörer – är du en av dem?

Kontakta Sara Almkvist, 0470-73 32 61 eller sara@vaxjo-co.se