Integritetspolicy Växjö & Co AB

Denna integritetspolicy förklarar hur Växjö & Co AB samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar

Växjö & Co AB, org. nr 556738-5454, med adress Kungsgatan 6B, 352 33 Växjö, +46 (0)470-73 32 60 / info@vaxjo-co.se, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?

Prenumeration på nyhetsbrev

Växjö & Co skickar ut nyhetsbrev för att informera om vad som händer i Växjöregionen. Nyhetsprenumeranter anmäler själva sitt intresse via Växjö & Co:s webbsida. Prenumeranten kan när som helst, på egen hand, avsluta utskicket av nyhetsbrev genom en länk som finns i alla nyhetsbrev. E-postadresserna i listan för nyhetsbrev används inte i något annat syfte än för just det specifika nyhetsbrevet.

Arrangör av evenemang

Som evenemangsarrangör kan man lägga in sitt evenemang i Växjös officiella evenemangskalender. Både Växjö & Co och Växjö kommun visar sedan evenemangen publikt, i olika omfattning, på sina respektive webbsidor. För att lägga in evenemang krävs viss kontaktinformation. Evenemangsarrangören behöver ge sitt samtycke för att genom webbformuläret kunna lägga in evenemang. Växjö & Co använder inte uppgifterna i något annat syfte och vill arrangören anmäla fler evenemang krävs nytt samtycke.

Produkter kopplade till besöksnäring i databas

Växjö & Co tillhandahåller information om olika aktiviteter, sevärdheter, boenden och andra produkter kopplade till besöksnäringen för Växjö. Dessa produkter visas på Växjö & Co:s webbplats vaxjoco.se. Kontaktinformation bestående av telefonnummer, adress och e-postadress anges och visas för varje produkt. I vissa fall kan ett telefonnummer vara ett nummer kopplat till en person istället för till verksamheten som helhet. I dessa fall har arrangören själv uppgett och godkänt att den kontaktinformationen visas.

Konferensadministration

Växjö & Co arbetar med konferensadministration åt olika samarbetspartners. När en deltagare anmäler sig (via webbformulär) krävs kontaktuppgifter för att Växjö & Co ska kunna ge deltagaren bekräftelser, information och rätt förutsättningar (exempelvis gällande specialkost). Om deltagaren inte vill lämna sitt samtycke finns hänvisning till kontakt som kan bistå med att hitta en lösning. De insamlade uppgifterna används enbart till konferensen deltagaren anmäler sig till.

Införsäljning möten och evenemang

Växjö & Co arbetar med att sälja in möten och evenemang till Växjö. Genom ett CRM-verktyg finns sedan tidigare lagrade uppgifter om företag och föreningar. Växjö & Co sparar uppgifter om intresse från arrangörer som kan tänka sig att förlägga möten och evenemang i Växjö. Sparade uppgifter om försäljningsarbete används enbart av anställda inom Växjö & Co som arbetar med möten och evenemang. Ett företag eller förening kan få sin historik borttagen genom att kontakta Växjö & Co.

Bildmaterial i marknadsföringssyfte

För att sälja in Växjö som destination för möten, evenemang och turism använder Växjö & Co bilder på exempelvis webbsida, tryckt material och i sociala medier. I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke. Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta Växjö & Co på ovan kontaktuppgifter. I de fall där modellavtal har upprättats gäller laglig grund för avtal. För instagramkontot @govaxjo, där en Växjöbo varje vecka visar sitt Växjö genom bilder, har ett särskilt samtycke givits av instagrammaren.

Bilder lagras i en bildbank av Växjö & Co, till vilken bolagets anställda har tillgång. Även Växjö & Co:s kommunikationsbyrå har tillgång till en stor del av bilderna – här har personuppgiftbiträdesavtal upprättats. Byrån har inga rättigheter att sprida bilderna vidare till tredje part eller använda bilderna i andra sammanhang än Växjö & Co:s marknadsföring.

Kom ihåg att om du använder sociala medier, såsom Facebook eller Instagram, så delas dina uppgifter alltid med en tredje part (företaget som tillhandahåller kanalen). Vi rekommenderar dig därför att inte skicka oss känslig information via sociala medier.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ” Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

Policyn i pdf -> Integritetspolicy Växjö & Co AB