Buss

Kollektivtrafik i Växjö.

Buss

Kollektivtrafiken i Växjö utgörs av buss. Växjös stadsbussar utgår från Kronobergsgatan/hållplats Stortorget som ligger i nära anslutning till resecentrum. I resecentrum finns även ett kundcenter. 

Se karta här -> Orienteringskarta Växjö stationsområde

Se karta över -> Avgångsplatser Växjös stadsbussar

För tidtabeller och reseplanerare -> Länstrafiken Kronoberg


BILJETTER
Du kan köpa biljett på följande sätt;

  • På bussen (med kreditkort)
  • Mobilbiljett genom appen ”Länstrafiken Kronoberg”. Finns i App Store och på Google play.
  • Resekort (finns som rabattkort och periodkort). Resekortet kan du köpa ombord på bussen, hos Länstrafikens kundcenter eller övriga försäljningsställen.

Mer information om hur du köper -> Biljetter och resekort


Är du nyfiken på Växjös framtida stationsområde? Följ arbetet på -> Växjö stationsområde