Buss

Kollektivtrafik i Växjö.

Buss

Kollektivtrafiken i Växjö utgörs av buss. De flesta bussar utgår från eller passerar resecentrum. I resecentrum finns även ett kundcenter. Några år framöver kommer citybussarna inte att passera eller stanna vid resecentrum på grund av att området byggs om och utvecklas. Citybussarna utgår istället från Kronobergsgatan i Växjö.

Se karta här -> Orienteringskarta Växjö stationsområde

Se karta över -> Avgångsplatser Växjös stadsbussar

För tidtabeller och reseplanerare -> Länstrafiken Kronoberg


BILJETTER
Du kan köpa biljett på följande sätt;

  • På bussen (med kreditkort)
  • Mobilbiljett genom appen ”Länstrafiken Kronoberg”. Finns i App Store och på Google play.
  • Resekort (finns som rabattkort och periodkort). Resekortet kan du köpa ombord på bussen, hos Länstrafikens kundcenter eller övriga försäljningsställen.

Mer information om hur du köper -> Biljetter och resekort


Är du nyfiken på Växjös framtida stationsområde? Följ arbetet på -> Växjö stationsområde