Buss

Buss

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län.

Du känner igen Länstrafiken genom deras gröna bussar. Tanken är att den gröna färgen ska symbolisera Länstrafiken Kronobergs starka miljöprofil och stämma överens med visionen där Länstrafiken vill att kollektivtrafiken ska ses som det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle.

2013 förstärkte Länstrafiken sin miljöprofil då all trafik i regionen drivs på biogasmedel.

 

Läs mer och se tidtabeller med mera: Länstrafiken Kronoberg

 

Fotograf: Mats Samuelsson