Utställning: Länge leve Kosta!

×

Kosta glasbruk har en obruten tradition av manuell tillverkning sedan 1742 och än glöder det i hyttan. I denna utställning kan man följa den långa vägen från skiss till färdigt glas och se mångfalden av produkter från snapsglas till unika skulpturer. Utan framsynta företagsledare, kreativa konstnärer och skickliga glasarbetare hade glasbruket inte funnits kvar. Tack vare dem har Kostaglaset blivit en viktig del av det svenska kulturarvet.

Tillfällen

2019-05-25 11:00:00 - 2019-05-25 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-05-26 11:00:00 - 2019-05-26 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-05-28 10:00:00 - 2019-05-28 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-05-29 10:00:00 - 2019-05-29 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-05-30 11:00:00 - 2019-05-30 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-05-31 10:00:00 - 2019-05-31 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-01 10:00:00 - 2019-06-01 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-02 10:00:00 - 2019-06-02 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-03 10:00:00 - 2019-06-03 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-04 10:00:00 - 2019-06-04 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-05 10:00:00 - 2019-06-05 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-06 10:00:00 - 2019-06-06 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-07 10:00:00 - 2019-06-07 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-08 10:00:00 - 2019-06-08 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-09 10:00:00 - 2019-06-09 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-10 10:00:00 - 2019-06-10 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-11 10:00:00 - 2019-06-11 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-12 10:00:00 - 2019-06-12 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-13 10:00:00 - 2019-06-13 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-14 10:00:00 - 2019-06-14 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-15 10:00:00 - 2019-06-15 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-16 10:00:00 - 2019-06-16 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-17 10:00:00 - 2019-06-17 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-18 10:00:00 - 2019-06-18 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-19 10:00:00 - 2019-06-19 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-20 10:00:00 - 2019-06-20 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-23 10:00:00 - 2019-06-23 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-24 10:00:00 - 2019-06-24 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-25 10:00:00 - 2019-06-25 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-26 10:00:00 - 2019-06-26 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-27 10:00:00 - 2019-06-27 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-28 10:00:00 - 2019-06-28 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-29 10:00:00 - 2019-06-29 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-06-30 10:00:00 - 2019-06-30 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-01 10:00:00 - 2019-07-01 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-02 10:00:00 - 2019-07-02 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-03 10:00:00 - 2019-07-03 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-04 10:00:00 - 2019-07-04 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-05 10:00:00 - 2019-07-05 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-06 10:00:00 - 2019-07-06 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-07 10:00:00 - 2019-07-07 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-08 10:00:00 - 2019-07-08 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-09 10:00:00 - 2019-07-09 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-10 10:00:00 - 2019-07-10 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-11 10:00:00 - 2019-07-11 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-12 10:00:00 - 2019-07-12 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-13 10:00:00 - 2019-07-13 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-14 10:00:00 - 2019-07-14 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-15 10:00:00 - 2019-07-15 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-16 10:00:00 - 2019-07-16 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-17 10:00:00 - 2019-07-17 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-18 10:00:00 - 2019-07-18 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-19 10:00:00 - 2019-07-19 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-20 10:00:00 - 2019-07-20 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-21 10:00:00 - 2019-07-21 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-22 10:00:00 - 2019-07-22 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-23 10:00:00 - 2019-07-23 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-24 10:00:00 - 2019-07-24 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-25 10:00:00 - 2019-07-25 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-26 10:00:00 - 2019-07-26 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-27 10:00:00 - 2019-07-27 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-28 10:00:00 - 2019-07-28 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-29 10:00:00 - 2019-07-29 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-30 10:00:00 - 2019-07-30 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-07-31 10:00:00 - 2019-07-31 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-01 10:00:00 - 2019-08-01 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-02 10:00:00 - 2019-08-02 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-03 10:00:00 - 2019-08-03 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-04 10:00:00 - 2019-08-04 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-05 10:00:00 - 2019-08-05 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-06 10:00:00 - 2019-08-06 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-07 10:00:00 - 2019-08-07 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-08 10:00:00 - 2019-08-08 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-09 10:00:00 - 2019-08-09 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-10 10:00:00 - 2019-08-10 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-11 10:00:00 - 2019-08-11 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-12 10:00:00 - 2019-08-12 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-13 10:00:00 - 2019-08-13 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-14 10:00:00 - 2019-08-14 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-15 10:00:00 - 2019-08-15 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-16 10:00:00 - 2019-08-16 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-17 10:00:00 - 2019-08-17 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-18 10:00:00 - 2019-08-18 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-19 10:00:00 - 2019-08-19 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-20 10:00:00 - 2019-08-20 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-21 10:00:00 - 2019-08-21 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-22 10:00:00 - 2019-08-22 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-23 10:00:00 - 2019-08-23 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-24 10:00:00 - 2019-08-24 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-25 10:00:00 - 2019-08-25 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-26 10:00:00 - 2019-08-26 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-27 10:00:00 - 2019-08-27 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-28 10:00:00 - 2019-08-28 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-29 10:00:00 - 2019-08-29 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-30 10:00:00 - 2019-08-30 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-08-31 10:00:00 - 2019-08-31 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-01 11:00:00 - 2019-09-01 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-03 10:00:00 - 2019-09-03 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-04 10:00:00 - 2019-09-04 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-05 10:00:00 - 2019-09-05 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-06 10:00:00 - 2019-09-06 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-07 11:00:00 - 2019-09-07 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-08 11:00:00 - 2019-09-08 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-10 10:00:00 - 2019-09-10 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-11 10:00:00 - 2019-09-11 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-12 10:00:00 - 2019-09-12 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-13 10:00:00 - 2019-09-13 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-14 11:00:00 - 2019-09-14 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-15 11:00:00 - 2019-09-15 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-17 10:00:00 - 2019-09-17 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-18 10:00:00 - 2019-09-18 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-19 10:00:00 - 2019-09-19 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-20 10:00:00 - 2019-09-20 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-21 11:00:00 - 2019-09-21 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-22 11:00:00 - 2019-09-22 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-24 10:00:00 - 2019-09-24 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-25 10:00:00 - 2019-09-25 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-26 10:00:00 - 2019-09-26 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-27 10:00:00 - 2019-09-27 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-28 11:00:00 - 2019-09-28 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-09-29 11:00:00 - 2019-09-29 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-01 10:00:00 - 2019-10-01 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-02 10:00:00 - 2019-10-02 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-03 10:00:00 - 2019-10-03 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-04 10:00:00 - 2019-10-04 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-05 11:00:00 - 2019-10-05 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-06 11:00:00 - 2019-10-06 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-08 10:00:00 - 2019-10-08 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-09 10:00:00 - 2019-10-09 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-10 10:00:00 - 2019-10-10 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-11 10:00:00 - 2019-10-11 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-12 11:00:00 - 2019-10-12 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-13 11:00:00 - 2019-10-13 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-15 10:00:00 - 2019-10-15 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-16 10:00:00 - 2019-10-16 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-17 10:00:00 - 2019-10-17 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-18 10:00:00 - 2019-10-18 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-19 11:00:00 - 2019-10-19 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-20 11:00:00 - 2019-10-20 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-22 10:00:00 - 2019-10-22 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-23 10:00:00 - 2019-10-23 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-24 10:00:00 - 2019-10-24 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-25 10:00:00 - 2019-10-25 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-26 11:00:00 - 2019-10-26 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-27 11:00:00 - 2019-10-27 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-29 10:00:00 - 2019-10-29 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-30 10:00:00 - 2019-10-30 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-10-31 10:00:00 - 2019-10-31 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-01 10:00:00 - 2019-11-01 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-02 11:00:00 - 2019-11-02 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-03 11:00:00 - 2019-11-03 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-05 10:00:00 - 2019-11-05 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-06 10:00:00 - 2019-11-06 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-07 10:00:00 - 2019-11-07 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-08 10:00:00 - 2019-11-08 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-09 11:00:00 - 2019-11-09 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-10 11:00:00 - 2019-11-10 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-12 10:00:00 - 2019-11-12 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-13 10:00:00 - 2019-11-13 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-14 10:00:00 - 2019-11-14 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-15 10:00:00 - 2019-11-15 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-16 11:00:00 - 2019-11-16 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-17 11:00:00 - 2019-11-17 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-19 10:00:00 - 2019-11-19 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-20 10:00:00 - 2019-11-20 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-21 10:00:00 - 2019-11-21 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-22 10:00:00 - 2019-11-22 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-23 11:00:00 - 2019-11-23 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-24 11:00:00 - 2019-11-24 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-26 10:00:00 - 2019-11-26 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-27 10:00:00 - 2019-11-27 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-28 10:00:00 - 2019-11-28 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-29 10:00:00 - 2019-11-29 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-11-30 11:00:00 - 2019-11-30 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-01 11:00:00 - 2019-12-01 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-03 10:00:00 - 2019-12-03 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-04 10:00:00 - 2019-12-04 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-05 10:00:00 - 2019-12-05 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-06 10:00:00 - 2019-12-06 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-07 11:00:00 - 2019-12-07 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-08 11:00:00 - 2019-12-08 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-10 10:00:00 - 2019-12-10 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-11 10:00:00 - 2019-12-11 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-12 10:00:00 - 2019-12-12 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-13 10:00:00 - 2019-12-13 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-14 11:00:00 - 2019-12-14 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-15 11:00:00 - 2019-12-15 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-17 10:00:00 - 2019-12-17 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-18 10:00:00 - 2019-12-18 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-19 10:00:00 - 2019-12-19 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-20 10:00:00 - 2019-12-20 17:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-21 11:00:00 - 2019-12-21 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-22 11:00:00 - 2019-12-22 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-26 11:00:00 - 2019-12-26 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-27 10:00:00 - 2019-12-27 17:00:00
2019-12-28 11:00:00 - 2019-12-28 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta
2019-12-29 11:00:00 - 2019-12-29 16:00:00 Sveriges Glasmuseum Visa på karta

Kontaktinformation