Musik: VM-brassets vårkonsert

×

För 40-de året i rad ger VM-brasset vårkonsert Equmeniakyrkan (f d Missionskyrkan). Kören Gloria och solister medverkar. Inget inträde men en kollekt kommer att tas upp. Alla är varmt välkomna till vårglädje i musik och sång.

Tillfällen

2019-04-30 19:00:00 - 2019-04-30 20:30:00 Equmeniakyrkan Visa på karta