Föredrag: Minska risken för cancer - kosten och fysisk aktivitet viktiga verktyg

×

Den senaste forskningen visar att vår livsstil och våra levnadsvanor har stor påverkan när det gäller cancer, men även andra vanliga folksjukdomar. Upp till 30–35 % av fallen kan undvikas med enkla vardagliga förändringar i våra vanor.

Det handlar om flera saker som alkohol, tobak, solen med mera. Det nya är den stora betydelsen som kosten och fysisk aktivitet har. Och det är det den här kvällen ska ge insikt om och inspirera var och en till goda vanor.

Biljetter: 80kr Biljettcentrum 0470-41600

Tillfällen

2019-10-22 19:00:00 - 2019-10-22 19:00:00