2016-06-29

Sydostleden invigd

Sydostleden, som är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn, är invigd. Det är Sveriges andra nationella cykelled.

På Sydostleden cyklar du nästintill helt bilfritt och mer än 80 % är belagd med asfalt. Välj att börja din cykeltur i Simrishamn, Växjö eller varsomhelst utmed leden. Du kan välja att cykla hela leden, en etapp eller välj att göra en avstickare till lokala cykelleder, som Smugglarrundan eller Åsnen runt.

Läs mer: Sydostleden

Relaterade nyheter