2018-02-26

Mötesplats i form av träpyramid byggs vid sjön Trummen

Den sista delen i Trummen Land Art, som är Växjö kommuns satsning på konst, natur och friluftsliv runt sjön, planeras stå färdig i maj 2018. Mötesplatsen ska heta Tetraedern och har utformats av Gunilla Bandolin och Mikael Johansson, Liljewalls arkitekter. Det blir en anläggning i trä som ska förena konst med träning och rekreation. Träpyramiden kommer att bestå av trappor, trädäck och olika träningsredskap.

Läs mer: Trummen Land Art

Relaterade nyheter