2016-09-28

Kronobergs slottsruin renoveras

Kronobergs slottsruin kommer att renoveras under hösten 2016. Renoveringen planeras vara klar under 2017 och det är bland annat bjälkarna i alla muröppningar och trasigt tegel som ska bytas. Renoveringsarbetet ska även fokusera på att göra det lättare för personer i rullstol att ta sig hela vägen ut till udden.

Relaterade nyheter